تا حالا به این فکر کردین گوگل هزینه این همه خدمت رایگانی که  به ما میده از کجا درمیاره؟ به قولی چرا گوگل این همه سرویس رایگان رو دراختیار ما قرار میده که ما ازشون استفاده کنیم ؟ یا هم بهتره اینجوری بپرسم که گوگل که این همه داره بهمون سرویس میده از کجا داره پول در میاره ؟