شاید اگه به ده سال پیش برگردیم کمتر کسی رو میبینیم یا حتی میشنویم که از برنامه نویسی اطلاعاتی داشته باشه و بدونه که برنامه نویسی چیه ؟ شاید دلیلش این بود که برنامه نویسی به این معنا و گستردگی الان ، وجود نداشت یا بهتره بگم تو ایران وجود نداشت .یادتونه قبلا تو فیلمای تخیلی نشون میدادن ….