دولوپرهای تازه‌کار حواسشون باشه که در دام ۱۰اشتباه های زیر نیفتند.