برای یادگیری برنامه نویسی باید با تلاش و پشتکار تو یه مسیر مشخص حرکت کنی !

irprogram تورو به مسیری میبره که اخرش یه مهارت رو صفر تا صد یاد گرفتی ، پس حرکت کن !