shadow

آموزش jQuery ‘فروشگاه اینترنتی’ بخش هفتم

در بخش قبل آموزش Javascript رو داشتیم و با امکاناتش آشنا شدیم. این جلسه در ادامه بحث قبل، jQuery رو میگیم و با ویژگی ها و […]