shadow

ایجاد فرم لاگین امن با الگوریتم (BCrypt) ‘پروژه حسابداری’ بخش چهاردهم

درود. داده ها و اطلاعات یکی از مهمترین بخش نرم افزار و حفاظت از اطلاعات یکی از دغدغه های اصلی مدیران نرم افزار (یا وب سایت […]