shadow

طراحی صفحه اصلی نرم افزار ‘پروژه حسابداری’ بخش سوم

بعد از اضافه کردن منوهای برنامه در بخش قبل ، نوبت به طراحی صفحه اصلی نرم افزار و اضافه کردن آیتم های مختلف روی این صفحه […]