shadow

SQL Server 2012 ‘پروژه حسابداری’ بخش پنجم

نوبتی هم باشه نوبت کار با داده ها و بانک اطلاعاتی هستش که امروز با استفاده از SQL Server 2012 این مورد رو هم انجام میدیم. […]